>>  PRODUKTY  >>  NATRYSKI DO KONSTRUKCJI  >>  PERLIFOC HP

HP

NATRYSK OGNIOCHRONNY / LEKKA ZAPRAWA OGNIOCHRONNA DO ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH I BETONOWYCH

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • MSDS

 • Instrukcja Aplikacji

 • Deklaracja środowiskowa

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA 18/0672

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1219-CPR-0218

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych: 1219-CPR-0218

 • Klasa odporności ogniowej: od R15 do R240

 • Kolor: biały

 • Gęstość pozorna: 350±15% kg/m³

 • PH: 12 (nie koroduje)

 • Reakcja na ogień: MO(A1)

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +35°C

 • Okres trwałości: 12 miesięcy

 • Opakowanie handlowe: worek 17 kg