top of page

  >>  PRODUKTY  >>  NATRYSKI DO KONSTRUKCJI  >>  PERLIFOC HP

HP

NATRYSK OGNIOCHRONNY / LEKKA ZAPRAWA OGNIOCHRONNA DO ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH I BETONOWYCH

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • Instrukcja Aplikacji

 • Deklaracja środowiskowa

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA 18/0672

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1219-CPR-0218

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych: 1219-CPR-0218

 • Klasa odporności ogniowej: od R15 do R240

 • Kolor: biały

 • Gęstość pozorna: 350±15% kg/m³

 • PH: 12 (nie koroduje)

 • Reakcja na ogień: MO(A1)

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +35°C

 • Okres trwałości: 12 miesięcy

 • Opakowanie handlowe: worek 17 kg

Perlifoc HP to natrysk ogniochronny, sucha mieszanka na bazie gipsu i perlitu z dodatkami. Klasa odporności ogniowej zabezpieczonej konstrukcji stalowych do R180. Aplikacja odbywa się za pomocą agregatów tynkarskich przeznaczonych do pracy ciągłej i z przepływową komorą mieszania zaprawy z wodą. Zawartość perlitu w mieszance znacząco zmniejsza zużycie ślimaków mieszająco tłoczących agregatów. Natrysk ogniochronny Perlifoc HP daje się nakładać na zagruntowane farbą epoksydową powierzchnie stalowe. Natrysk ogniochronny Perlifoc HP można malować dekoracyjnymi farbami nawierzchniowymi. Stosowany tylko wewnątrz obiektów.

Natrysk ogniochronny Perlifoc HP jest przeznaczony do pasywnej ochrony przed ogniem stalowych elementów nośnych i kompozytowych płaskich elementów nośnych z betonu i stali profilowanej. Można go stosować zarówno do kształtowników H-I, jak i do profili zamkniętych.
Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Natrysk ogniochronny Perlifoc HP jest łatwy w aplikacji. Zaprawę ogniochronną nakłada się przy użyciu agregatów tynkarskich wyposażonych w komorę przepływową, w której dochodzi do mieszania zaprawy z wodą. Aplikacja natrysku ogniochronnego agregatem przebiega szybko i precyzyjnie, a nałożona powłoka jest szczelna i doskonale przylega do powierzchni. Grubość powłoki uzależniona jest od masywności i czasu zabezpieczenia.
Przed nałożeniem warstwy ochronnej powierzchnia powinna być sucha, odtłuszczona i wolna od pyłów. Podłoże stalowe powinno być wcześniej zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Powierzchnia powinna również zapewniać dobrą przyczepność. Jeśli jest inaczej, zaleca się stosowanie nośnej siatki z drutu.

Aplikacja:

Przeznaczenie:

Opis techniczny:

Opis techniczny
Przeznaczenie
Aplikacja
bottom of page