Ochrona przeciwpożarowa

Konstrukcje stalowe

Flame Stal Fire Proof Solvent

Pęczniejąca farba ogniochronna

Carboline Polska Sp. z o.o. jest producentem farby ogniochronnej Flame Stal Fire Proof Solvent. Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego.

Kategorie agresywności korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M. Klasa odporności ogniowej wynosi od R-15 do R-90.