Indywidualna dokumentacja techniczna jest podstawą do wykonania i zastosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do jednostkowego zastosowania. Do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji firma Carboline Polska Sp. z o.o. oczekuje przesłania kompletu dokumentów oraz informacji wyszczególnionych poniżej:

 1. Dokładna Nazwa i adres obiektu
 2. Klasa odporności ogniowej
 3. Przegroda: ściana, strop, inne
 4. Materiał przegrody, jego gęstość, szerokość przegrody
 5. Określenie przepustu
  1. Kształt i wielkość otworu
  2. Rodzaj materiału, średnica, grubość ścianki rury
  3. Rodzaj izolacji na rurze, grubość izolacji- ciągła czy lokalna
  4. Ilości sztuk lub zakres od min. do max. średnicy
  5. Wypełnienia pustki wokoło rury
  6. Inne materiały np. kable
  7. Odległości pomiędzy elementami jeżeli są do opracowania

ZAŁĄCZNIKI

 1. Rysunki z projektu
 2. Szkice powykonawcze
 3. Karty techniczne np. nietypowej izolacji, itp.