top of page

  >>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B = min. 150 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - opaska ogniochronna Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s], umieszczona
     centralnie wewnątrz ściany
4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
5 - szczelina między rurą a przegrodą o maksymalnej szerokości 25 mm, wypełniona 
     zaprawą cementową lub wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3 i zamknięta
     zaprawą gipsową o grubości min. 5 mm

1 - strop z betonu zbrojonego, o grubości B = min. 150 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - opaska ogniochronna Multitube (wewnątrz) [h x s] mm, umieszczona w odległości
     l = 15 ± 5 mm od spodu stropu
4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
5 - szczelina między rurą a przegrodą, o szerokości u = max. 25 mm, wypełniona
     zaprawą cementową

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań opaski MULTITUBE podane są w ETA-15/0511

Odczytaj z poniższych Tabeli długość opaski ogniochronnej Multitube dla danej średnicy rury. Następnie odmierz jąi odetnij nożykiem