top of page

  >>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B=min. 150 mm
2 - rury metalowe o średnicy D1, D2 i grubości ścianki rury t1, t2
2a - rury plastikowe o średnicy D4, D5 i grubości ścianki rury t3, t4
3 - izolacja Tubolit PE na rurach metalowych, grubość „g” (izolacja ciągła)
4 - mały kabel, o średnicy D3 pokryty farbą Flame Cabel Farba na
      długości L = min. 300 mm, o grubości a1 = min. 1,2 mm
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
6 - opaska ogniochronna Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu, w
      odległości 15 ± 5 mm od spodu stropu
7 - pasta Flame Cabel Pasta I na rurach metalowych z izolacją z PE,
     długość L=min. 300 mm i grubość g1=min. 1,2 mm
8 - przestrzeń miedzy posadzką a przejściem instalacyjnym, wypełniona
     zaprawą cementową, ok. 25 mm.

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań opaski MULTITUBE podane są w ETA-15/0511

Odczytaj z poniższej Tabeli ilość owinięć opaski ogniochronnej Multitube dla danej średnicy rur, odmierz odpowiednią długość opaski i odetnij nożykiem