top of page

  >>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B = min. 100 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - ciągła izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), o grubości 
„g”, gęstości

     nominalnej 45 – 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogień BL- s2, d0 według EN 13501-1
4 - szczelina między izolacją rury a przegrodą o maksymalnej 
szerokości a = 30 mm,

     wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3
5 - zaprawa gipsowa o grubości g1 = min. 5 mm
6 - opaska ogniochronna Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s],

     umieszczona centralnie wewnątrz ściany
7 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B = min. 150 mm

2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”

3 - izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) o grubości „g”  

      (izolacja ciągła)

4 - opaska ogniochronna Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu,

     w odległości 15 ± 5 mm od spodu stropu

5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

6 - przestrzeń miedzy posadzką a przejściem instalacyjnym, wypełniona zaprawą

     cementową, ok. 25 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań opaski MULTITUBE podane są w ETA-15/0511