top of page

  >>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B = min. 150 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - ciągła izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), o grubości
     „g”, gęstości nominalnej 45 – 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogień BL-s2,
     d0 według EN 13501-1
4 - szczelina między izolacją rury a przegrodą o maksymalnej szerokości u= 25 mm,
      wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3 i zamknięta zaprawą 
      gipsową o grubości min. 5 mm, lub wypełniona  zaprawą cementową
5 - zaprawa gipsowa o grubości g1 = 5 mm
6 - opaska ogniochronna Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s],
     umieszczona centralnie wewnątrz ściany
7 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B = min. 150 mm
2 - rura metalowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - ciągła izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), o grubości  
     „g”, gęstości nominalnej 45 – 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogień BL-s2,
     d0 według EN 13501-1
4 - opaska ogniochronna Multitube (wewnątrz) [h x s] mm; umieszczona w odległości
      l = 15 ± 5 mm od spodu stropu
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
6 - szczelina między izolacją rury a przegrodą o maksymalnej szerokości
      u = 25 mm, wypełniona zaprawą cementową

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań opaski MULTITUBE podane są w ETA-15/0511

MONTAŻ OPASKI OGNIOCHRONNEJ MULTITUBE NA RURZE METALOWEJ W IZOLACJI Z PIANKI FEF PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ LUB STROP

Odczytaj z  poniższej Tabeli dla rur stalowych,  dla rur miedzianych lub dla rur żeliwnych, długość opaski ogniochronnej Multitube dla danej średnicy rury, odmierz ją i odetnij nożykiem