top of page

  >>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B=min. 100 mm
2 - rura metalowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - izolacja z piany PE, o grubości „g”; gęstości nominalnej 30 kg/m3 i
     klasie reakcji na ogień E według EN 13501-1
4 - opaska ogniochronna Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s], umieszczona
     centralnie wewnątrz ściany
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
6 - zaprawa gipsowa o grubości g1=min. 5 mm
7 - szczelina między izolacją rury a przegrodą o maksymalnej szerokości
     a=30 mm, wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3
8 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I o wymiarach: długość L=min. 500 mm,
     grubość s1=min. 1,2 mm

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B=min. 150 mm
2 - rury metalowe o średnicy D1, D2 i grubości ścianki rury t1, t2
3 - izolacja Tubolit PE na rurach metalowych, grubość „g” (izolacja ciągła)
      o grubości a1=min. 1,2 mm
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
6 - opaska ogniochronna Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu, w   
      odległości 15 ± 5 mm od spodu stropu
7 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I na rurach metalowych z izolacją z PE,
      długość L=min. 300 mm i grubość g1=min. 1,2 mm
8 - przestrzeń miedzy posadzką a przejściem instalacyjnym, wypełniona  
      zaprawą cementową, ok. 25 mm.

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań opaski MULTITUBE podane są w ETA-15/0511

Odczytaj z poniższej Tabeli długość opaski ogniochronnej Multitube dla danej średnicy rury, odmierz ją i odetnij nożykiem