top of page

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA I  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna o grubości min. 100 mm
2 - rura metalowa, o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”
3 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I, o wymiarach: długość L = min. 500 mm,

     grubości s1 = min. 1,2 mm, pasta dodatkowo stosowana na dł. g1 = min. 5 mm, 
     wewnątrz przegrody
4 - przestrzeń między rurą a konstrukcją przegrody, o szerokości max. a = 30 mm, 
     wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3
5 - zaprawa gipsowa o grubości min. g1 = 5 mm

1 - ściana sztywna o grubości min. 100 mm
2 - rura metalowa, o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”
3 -
pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I, o wymiarach: długość L = min. 500 mm,

     grubość s1 = min. 1,2 mm, pasta dodatkowo stosowana na dł. g1 = min. 5 mm
      wewnątrz przegrody
4 - przestrzeń między rurą a konstrukcją przegrody, o szerokości max. a = 30 mm, 
     wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3
5 - zaprawa gipsowa o grubości min. g1 = 5 mm