top of page

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA I  >>  ZASTOSOWANIE

1 - rura metalowa o średnicy D ≤ 273 mm i grubości ścianki rury t od 6,0 do 14,2 mm
2 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I, o długości L ≥ 500 mm,

     o grubości g2 ≥ 1,2 mm
3 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I, o długości s1 ≥ 50 mm,

     o grubości g1 ≥ 0,6 mm
4 - przestrzeń między izolacja rury a uszczelnieniem przejścia

     pastą ogniochronną Flame Cabel Pasta I; o gr. u ≤ 5 mm
5 - szczegóły konstrukcyjne uszczelnienia mieszanego przejścia
6 - strop sztywny o gęstości min. 1700 kg/m3 i grubości B ≥ 150 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań pasty Flame Cabel Pasta I podane są w ETA-16/0732

Otwór w stropie wypełnij z dwóch stron płytami z wełny mineralnejo gęstości minimum 150 kg/m3 i grubości minimum 50 mm

Za pomocą szpachelki nanieś na wełnę warstwę pastę ogniochronną Flame Cabel Pasta A o grubości 1,2 mm