top of page
Zastosowanie
Opis techniczny
Przeznaczenie
Aplikacja

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  PIRO PUTTY

PIRO PUTTY

NIETWARDNIEJĄCY KIT

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta Techniczna

  • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-23/0231

  • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 2821-CPR-027177

  • Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP PUTTY-014-1-2024-01-11

  • Klasa odporności ogniowej: do EI 240

  • Kolor: czerwono-brunatny

  • Ciężar właściwy: 1,64 –1,70 w 20°C

  • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +30°C

  • Okres trwałości do aplikacji: 10 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku

  • Opakowanie handlowe: wiadro 1 kg, arkusz