top of page

  >>  PORADY

Czym charakteryzuje się farba do kabli? 

Polskie prawo budowlane obliguje inwestorów do wydzielania w stawianych budynkach specjalnych stref pożarowych. Są to przestrzenie, które w szczególny sposób zagrożone są pożarem. Wydzielenie ich szczelnymi przegrodami odpornymi na działanie gorącego dymu oraz ognia sprawia, że ewentualny pożar nie będzie mógł rozprzestrzeniać się na pozostałe strefy budynku. Jeżeli dojdzie do wzniecenia pożaru, płomienie i gorące gazy będą przez jakiś czas uwięzione w strefie pożarowej, dając użytkownikom budynku czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej akcji ewakuacyjnej. Wszystkie elementy stref pożarowych są wykonane ze specjalnych materiałów o odpowiedniej wytrzymałości na wysoką temperaturę, promieniowanie cieplne, dym oraz płomienie. Są to więc między innymi specjalne ściany o podwyższonej wytrzymałości na działanie tych czynników, drzwi pożarowe wyposażone często w dodatkowe mechanizmy aktywowane podczas pożaru, dzięki którym samoczynnie otwierają się bądź zamykają, klapy o dużej odporności ogniowej służące do odcięcia instalacji wentylacyjnej, kurtyny pożarowe, które są opuszczane (podobnie jak rolety) na powierzchnię okien, aby zabezpieczyć je przed działaniem niszczącego ognia oraz nowoczesne zabezpieczenia rur kanalizacyjnych, wodnych i gazowych, a także przepustów wiązek i kabli elektrycznych. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu, do czego służy i jakie są główne zalety ogniochronnej farby pęczniejącej do zabezpieczania kabli!

Czym jest zabezpieczająca ogniochronna farba do kabli?

Farba do kabli, którą mamy w swojej ofercie, to jednoskładnikowy produkt, który pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury podczas pożaru pęcznieje, na skutek czego tworzy na powierzchni kabla spienioną, ognioochronną warstwę termoizolacyjną. Farba ogniochronna ta to wodna dyspersja żywicy syntetycznej. Dzięki jej zastosowaniu możemy skutecznie ochronić kable, koryta kablowe, konstrukcje wsporcze i pomocnicze dla przegród ogniowych albo przejścia instalacyjne w budynkach przed niszczącym działaniem ognia. Aplikacja farby ogniochronnej nie przysparza większych problemów, bowiem wystarczy oczyścić powierzchnię kabli, odtłuścić ją, a następnie pomalować je przy użyciu pędzla, osłoniwszy wcześniej przylegające powierzchnie taśmą ochronną.

Dlaczego kable i przejścia instalacyjne w strefach pożarowych muszą być zabezpieczane ogniochronną farbą do kabli?

Wszystkie kable, koryta kablowe oraz przepusty wiązek i kabli elektrycznych, czyli miejsca przejść przez ściany o określonej odporności ogniowej, powinny spełniać kryteria szczelności i izolacji ogniowej. Wszystkie elementy konstrukcyjne i instalacyjne znajdujące się w strefie pożarowej muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby mogły przez odpowiednio długi czas znosić napór ognia bez ryzyka przeniesienia go na drugą stronę, a także nagrzewać się jedynie od strony występowania płomieni. Instalacje elektryczne i przejścia instalacyjne muszą charakteryzować się odpowiednią odpornością ogniową, dzięki której podczas pożaru będą spełniać określone wymagania. Zastosowanie specjalnej jednoskładnikowej ogniochronnej farby pęczniejącej do zabezpieczania kabli sprawi, że podczas pożaru pod wpływem wysokiej temperatury na ich powierzchni powstanie pienista warstwa termoizolacyjna. Ta pienista powłoka zatrzyma zapłon polimerowej powłoki izolacyjnej i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się płomieni na zabezpieczonej powierzchni. Dodatkowym atutem ogniochronnej farby do kabli jest fakt, że pęczniejąc, zwiększa ona wielokrotnie swą objętość, dzięki czemu przepust zostanie zamknięty, a ogień zatrzyma się po stronie pożaru.

Comments


bottom of page