top of page

  >>  PORADY

Zabezpieczenia ogniochronne

Najważniejszym aspektem ochrony przeciwpożarowej w budynkach są tzw. zabezpieczenia ogniochronne. Dzielą się one na dwa rodzaje. Pierwszy obejmuje zabezpieczenia ogniochronne czynne, których rolą jest aktywna ochrona przeciwpożarowa. Drugi rodzaj to zabezpieczenia ogniochronne bierne, które uzyskuje się dzięki odpowiedniemu zaizolowaniu konstrukcji budynku.


Zabezpieczenia ogniochronne czynne

Czynne zabezpieczenia ogniochronne to najpopularniejsza forma ochrony przeciwpożarowej - głównie ze względu na ich szeroki wybór na rynku oraz łatwość ich instalacji. Do tej kategorii zaliczamy aktywne sposoby zapobiegania pożarowi, czyli czujniki dymu, alarmy oraz układy gaśnicze, a także - gdy dojdzie do wybuchu pożaru - samą czynność gaszenia go przez ludzi. Wśród zabezpieczeń ogniochronnych czynnych możemy wymienić również instalacje, których zadaniem jest ułatwienie ludziom ewakuacji z płonącego budynku (np. klapy dymowe). Słowem, o czynnej ochronie przeciwpożarowej możemy mówić w przypadku wszystkich akcji i zabezpieczeń ogniochronnych, których celem jest ugaszenie pożaru w budynku.


Zabezpieczenia ogniochronne bierne

Do drugiej kategorii zabezpieczeń ogniochronnych zaliczamy materiały i elementy izolacyjne, których zadaniem jest spowolnienie nagrzewania się budynku. Są to np. natryski ogniochronne służące do zabezpieczania konstrukcji żelbetowych czy profesjonalne farby ogniochronne przeznaczone do konstrukcji stalowych. Wśród innych form zabezpieczeń biernych wymienić można również umieszczenie elementów nośnych poza obrysem budynku czy tzw. zabezpieczenia ogniochronne powierzchniowe poziome i pionowe w postaci sufitów podwieszanych oraz ścian działowych. Podsumowując, głównym celem biernych zabezpieczeń ogniochronnych jest zadbanie o to, by konstrukcja budynku pozostała nienaruszona w razie wybuchu pożaru.

Nie ulega wątpliwości, że kwestię zabezpieczeń ogniochronnych należy wziąć pod uwagę już w momencie planowania konstrukcji - pozwoli nam to na wdrożenie skutecznych rozwiązań, z pomocą których zapewnimy budynkowi odpowiednią ochronę przeciwpożarową.

Comments


bottom of page