top of page

  >>  PORADY

Zabezpieczenia ogniochronne obiektu

Ogień to przyczyna wielu strat materialnych - stanowi też zagrożenie dla ludzi i zwierząt znajdujących się w obszarze jego działania. Na szczęście wraz z rozwojem technologii oraz nieustannie zwiększającą się wiedzą techniczną specjalistów rosną też wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków oraz zmieniają się przepisy budowlane.


Sposoby na zabezpieczenia ogniochronne budynku


Zabezpieczenia przeciwpożarowe dzielimy na dwa podstawowe typy. Są to zabezpieczenia czynne oraz zabezpieczenia bierne. Rolą zabezpieczeń czynnych jest przede wszystkim jak najszybsze dostarczanie informacji o zaistnieniu sytuacji pożarowej użytkownikom budynku oraz pracownikom straży pożarnej. Formą takich zabezpieczeń będą więc wyjścia ewakuacyjne, a także wszelkiego rodzaju układy gaśnicze, alarmy czy czujniki wykrywające dym. Poza tym zabezpieczenia ogniochronne czynne mają umożliwiać próby ugaszenia lub zatrzymania rozprzestrzeniającego się ognia. Z kolei zabezpieczenia bierne - czyli inaczej zabezpieczenia konstrukcji - polegają na nadaniu tzw. odporności ogniowej poszczególnym elementom konstrukcji budynku, tym samym zaś umacniają nośność tych elementów oraz zapobiegają dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Odporność tę uzyskuje się m.in. poprzez zabezpieczenia powierzchniowe pionowe i poziome - np. ścianki działowe wewnątrz pomieszczeń czy sufity podwieszane. Do zabezpieczeń biernych zaliczamy także materiały izolacyjne w postaci np. ogniochronnych farb pęczniejących służących do zabezpieczania ogniochronnego konstrukcji stalowych budynków lub natrysków ogniochronnych do konstrukcji żelbetowych.


Zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów są niezwykle ważne przede wszystkim ze względu na to, że ich stosowanie pomaga chronić przebywających w nich ludzi, a w drugiej kolejności - mienie. Dlatego stosowanie odpowiednich środków ogniochronnych powinno stanowić niezbędny punkt wszelkich prac budowlanych - ponadto zadanie to powinno zostać powierzone wykwalifikowanemu zespołowi specjalizującemu się w tej dziedzinie. Pamiętajmy też, że na ochronie przeciwpożarowej nie warto oszczędzać - zawsze wybierajmy wysoką jakość ponad niską ceną.

Comments


bottom of page