top of page

  >>  PORADY

Zabezpieczenie ogniochronne przepustów instalacyjnych

Przepusty instalacyjne to miejsca, w których instalacje (np. sanitarnych, elektrycznych, grzewczych) przechodzą przez przegrodę wydzielającą strefy pożarowe. W przypadku wystąpienia pożaru ich zadaniem jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się ognia i dymu oraz przeciwdziałania wzrostowi temperatury. Zgodnie z przepisami budowlanymi mają one ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ognia w wymaganym czasie. Przejścia powinny wyróżniać się stosownym poziomem wytrzymałości oraz optymalną klasą odporności ogniowej.


Jak chronić przepusty instalacyjne przed ogniem?


Wyróżniamy kilka sposobów na zabezpieczenie ogniochronne przepustów instalacyjnych. Na dobór odpowiedniego sposobu zabezpieczenia w dużej mierze ma wpływ rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja. Najczęściej mamy do czynienia z instalacjami palnymi, które mogą uczestniczyć w rozprzestrzenianiu się ognia, ponieważ ulegają spaleniu lub wcześniej ulegają nagrzewaniu się, przewodząc ciepło, co może prowadzić do zapalenia się kolejnych materiałów. Tego typu przepusty najczęściej zabezpieczamy ogniochronnymi opaskami pęczniejącymi Multitube lub kołnierzami ogniochronnymi CarboCollar CC.


Niepalne przepusty instalacyjne możemy zabezpieczyć poprzez zastosowanie pęczniejących lub ablacyjnych farb lub past ogniochronnych. Najczęściej są to produkty jednoskładnikowe i produkowane z żywic syntetycznych. Wykazują one tendencję do pęcznienia przy zetknięciu z wysoką temperaturą. Zwiększa się wówczas ich objętość i powstaje gruba powłoka termoizolacyjna, która skutecznie zabezpiecza przepusty instalacyjne przed ogniem.


Niektóre instalacje dodatkowo zabezpieczone są izolacją z kauczuku lub pianki poliuretanowej opaskami mocowanymi wokół rury celem jej ochrony przed ogniem. Podobną funkcję spełniają kołnierze ognioochronne ze stalową osłoną, które zawierają w sobie wkład, który pęcznieje pod wpływem wysokich temperatur.


Zabezpieczenia ogniochronne innych elementów przepustów, takich jak kable można zabezpieczyć farbą ogniochronną lub za pomocą ogniochronnych opasek, lub kołnierzy ogniochronnych.


Zabezpieczenia wymagają też przejścia kombinowane i dylatacje, w tym przypadku warto użyć płyty z wełny mineralnej pomalowanej pastą ogniochronną.Comments


bottom of page