top of page

  >>  PORADY

Dylatacje

Dylatacje to szczeliny w ścianach i stropach p.poż, które występują między poszczególnymi sekcjami budynków. Ich zadaniem jest bezpieczne kompensowanie rozszerzania się i kurczenia materiałów budowlanych wywołanych temperaturą lub wibracjami. Umożliwiają one także ruch wywołany osiadaniem budynku w gruncie. W zależności od miejsca ich lokalizacji, często wymagają one uszczelnienia by posiadać certyfikowaną odporność ogniową.


Wszystkie projekty budowlane są podzielone na sekcje, które dzielą się na: podłogowe oraz ścienne. Pomagają one kontrolować środowisko wewnętrzne, utrzymywać warunki termiczne, tłumić przenoszenie dźwięku i chronić przed czynnikami atmosferycznymi, a także powstrzymywać rozprzestrzenianie się ognia, dymu lub oparów.

Ściany budynków, oraz stropy betonowe rozszerzają się i kurczą w wyniku zmian temperatur spowodowanych np. różnicami sezonowymi. Bez wykonania szczelin dylatacyjnych elementy konstrukcyjne budynku narażone są na pękanie i inne uszkodzenia mechaniczne pod wpływem wywołanego naprężenia.


Pod względem ochrony p.poż dylatacje są jednym z najsłabszych ogniw w stropach i ścianach. Co do zasady, odporność ogniowa każdej konstrukcji jest tak dobra, jak jej najsłabsze ogniwo. Właściwe zabezpieczenie ogniowe szczelin dylatacyjnych stanowi nie lada wyzwanie oraz wymaga zastosowania profesjonalnych materiałów z zakresu ochrony ogniowej takich jak: masy ogniochronne, pasty ogniochronne, sznury ogniochronne. Niewłaściwy sposób uszczelnienia wykonania dylatacji lub jej uszczelnienia p.poż., może spowodować przenikanie dymu, oparów i płomieni przez przegrodę ogniową.


Dylatacje w ścianach

Dylatacje w ścianach wykonuje się jako pionowe lub poziome elementy separacyjne usytuowane w miejscach, w których spodziewane jest koncentrowanie się naprężeń. By zapewnić swobodny, lecz jednocześnie kontrolowany, ruch liniowy ścian często stosuje się także dylatacje na styku ścian i stropów.


Dylatacje w stropach

Dylatacje w stropach to liniowe szczeliny odgrywające ważną rolę umożliwiając rozszerzanie i kurczenie się stropu w sposób swobodny. Najczęściej wykonywane są podczas zalewania stropu lub jego wznoszenia z gotowych elementów budowlanych.


Zabezpieczenie ogniochronne dylatacji

Dylatacje w przegrodach pożarowych występujące w budynku mogą stanowić źródło do rozprzestrzeniania się ognia. Aby zachować integralność przerwanego zespołu ognioodpornego i zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, należy zastosować odpowiednią barierę ogniochronną w postaci właściwego wypełnienia ogniochronnego dylatacji.


Zabezpieczenie ogniochronne dylatacji wykonuje się za pomocą odpowiednio dobranych produktów ogniochronnych, takich jak:

-Pasta ogniochronna

-Piana ogniochronna

-Ogniochronne sznury dylatacyjne


Flame Cabel Pasta A – pasta przeznaczona jest do zabezpieczenia ogniochronnego dylatacji wypełnionych płytami z wełny mineralnej i złączy dylatacyjnych w ścianach i stropach.


Dylatacje w ścianach i stropach – sposób zabezpieczenia za pomocą pasty ogniochronnej Flame Cabel Pasta A:Dylatacje zazwyczaj zabezpieczamy w powtarzalny sposób: umieszczamy w szczelinie płyty z wełny mineralnej i za pomocą szpachelki nanosimy pastę ogniochronną Flame Cabel Pasta A. Jest to najskuteczniejsza metoda do osiągnięcia i zapewnia trwałej odporności ogniowej.


Piro Foam PF 240 – piana przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego dylatacji w przegrodach budowlanych stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe o możliwym niewielkim zakresie przemieszczania się elementów.


Sznur ZZ 530 – to polietylenowy, nienasiąkliwy elastyczny profil o okrągłym przekroju. Jest przeznaczony do zabezpieczenia ogniochronnego dylatacji, zarówno poziomych, jak i pionowych w ścianach oraz stropach oddzielenia pożarowego. Istotną cechą tego zabezpieczenia p.poż jest pozostawienie możliwości pracy elementom konstrukcyjnym w stosunkowo szerokim zakresie przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu szczelności.


Sznur FJ203 – posiada bardzo szerokie zastosowanie w zabezpieczenia ogniochronnym dylatacji zarówno poziomych jak i pionowych w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego. FJ203 to tkana lina, wykonana z mineralnego włókna skalnego w osłonie z elastycznych włókien szklanych. Dzięki wysokiej klasy materiałom oraz odpowiedniej technologii wykonania jest bardzo przyjazny w montażu. Zabezpieczenia wykonane sznurami FJ 203 cechują nie tylko bardzo dobre parametry ochrony p.poż ale także wysoka trwałość i ergonomia w użytkowaniu.


Zabezpieczenie ogniochronne:

-dylatacji w ścianach -dylatacji w stropach -dylatacji w przegrodach pożarowych


jest szczególnie ważne dla bezpieczeństwa pożarowego, gdyż ma na celu zablokowanie rozprzestrzeniania się ognia. Produkty Carboline Polska umożliwiają kompleksowe, przeciwpożarowe zabezpieczenie dylatacji w przegrodach pożarowych.


Comments


bottom of page