top of page

|

|

|

|

|

|

shop.png
I N F O R M A C J E

Regulamin

  >>  SKLEP  >>  REGULAMIN

Regulamin

1. INFORMACJE O WŁAŚCICIELU SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem niniejszego serwisu internetowego (dalej Sklep internetowy) jest Carboline Polska Sp. z o.o. ,ul. Słoneczna 29 83-021 Wiślina, NIP: 5240019007, tel. +48 58 342 23 85, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000040249 (dalej Carboline Polska Sp. z o.o., Sprzedawca), Konto bankowe: 13 1090 1841 0000 0001 0886 5942

Carboline Polska Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie https://carbolinepolska.pl/sklep

2. INFORMACJE O TOWARACH, CENACH

2.1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.2. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie dostarczana na podany przez Klienta adres dostawy lub adres email.

2.3. Informacje, podane na witrynie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ceny, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty Carboline Polska Sp. z o.o. w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec Carboline Polska Sp. z o.o..

2.4. Klient przed złożeniem zamówienia w razie jakichkolwiek wątpliwości co do zamieszczonego na witrynie internetowej opisu Towaru, w tym co do jego danych technicznych, powinien skontaktować się z Carboline Polska Sp. z o.o. celem wyjaśnienia takich wątpliwości i udzielania informacji dodatkowych.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1. Zamówienia złożone na warunkach określonych w opisie produktu i w Koszyku (sposób oraz koszty dostawy i płatności) realizowane są na warunkach określonych w koszyku po ich potwierdzeniu przez Carboline Polska Sp. z o.o. . Dla Zamówień, których adres dostawy znajduje się poza granicami Polski, warunki dostawy (sposób, firma kurierska, koszty) ustalane będą indywidualnie (z uwzględnieniem zasad obowiązujących u spedytora). W takim jednak wypadku Carboline Polska Sp. z o.o. wyśle do klienta nową ofertę sprzedaży, zawierającą nowe warunki sprzedaży, a dalsza realizacja nowego zamówienia będzie uzależniona od akceptacji tych warunków przez klienta,

3.2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i w koszyku. [dalej: Zamówienie].

3.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.4. Po złożeniu Zamówienia do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość z witryny internetowej określająca w szczególności dane dotyczące Klienta i zamówionego Towaru. Wiadomość ta określa również oznaczenia Sprzedawcy, warunki zwrotu i reklamacji towarów. Taka wiadomość nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna złożonej przez Klienta, w szczególności nie stanowi zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Carboline Polska Sp. z o.o.. Potwierdzenie takie Klient otrzyma po jego weryfikacji i potwierdzeniu jego warunków przez Carboline Polska Sp. z o.o.

3.5. W najkrótszym możliwym terminie (lecz nie dłuższym niż w terminie trzech dni roboczych) od złożenia Zamówienia, niezależnie od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust.3 powyżej, z Klientem w formie mailowej lub telefonicznej skontaktuje się pracownik Carboline Polska Sp. z o.o.  (telefonicznie lub drogą e-mail) celem:

Potwierdzenia warunków zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w tym ceny zamówionego Towaru, jego dostępności, terminu realizacji Zamówienia oraz pozostałych szczegółów realizacji Zamówienia [dalej: Potwierdzenie]. Takie Potwierdzenie stanowi przyjęcie przez Carboline Polska Sp. z o.o. oferty kupna Towaru złożonej przez Klienta i jest zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Carboline Polska Sp. z o.o. Jednak w przypadku, gdy Potwierdzenie otrzymane od pracownika Carboline Polska Sp. z o.o. istotnie zmienia warunki oferty kupna, umowę uważa się za zawartą a Zamówienie przyjęte do realizacji, o ile Klient potwierdzi nowe warunki zawarte w Potwierdzeniu w formie telefonicznej lub mailowej; możliwa jest też sytuacja, gdy Potwierdzenie takie nie zostanie wysłane w terminie trzech dni roboczych. W takim wypadku uznaje się, że Carboline Polska Sp. z o.o. przyjęło ofertę kupna na warunkach złożonych przez Klienta lub poinformowania o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, przy czym Carboline Polska Sp. z o.o.  może odmówić realizacji złożonego Zamówienia i tym samym zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jeżeli z przyczyn od Carboline Polska Sp. z o.o. niezależnych realizacja złożonego Zamówienia jest niemożliwa, znacznie utrudniona lub wiązałaby się z koniecznością poniesienia nadmiernych kosztów.

3.6. Nieprawidłowo lub niekompletne wypełnione formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane i nie stanowią złożenia Zamówienia oraz nie zobowiązują Carboline Polska Sp. z o.o. do podjęcia jakichkolwiek czynności.

3.7. Należność za zamówiony towar Klient reguluje w sposób wybrany podczas składania Zamówienia.

3.8. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu pełnej kwoty wartości zamówienia określonej w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku niedopłaty, realizacja zlecenia zostanie wstrzymana. W przypadku wybrania odroczonej formy płatności realizacja nie wymaga otrzymania pełnej kwoty wartości od razu.

3.9. Carboline Polska Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, by Zamówienia realizowane były w sposób odpowiadający ich treści w możliwie krótkim czasie.

3.10. Carboline Polska Sp. z o.o. przyznaje swoim klientom rabaty. Rabat jest przyznawany indywidulanie w postaci kodu, który należy wpisać w koszyku przed sfinalizowaniem zamówienia w polu: Wpisz kod promocyjny. Carboline Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wysokości rabatów dla swoich klientów. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, błędów w wysokości naliczonego przez system rabatu Carboline Polska Sp. z o.o ma prawo do odmowy bądź zmiany wysokości kwoty zamówienia.

4. PŁATNOŚCI

4.1. Dostępne są następujące formy płatności za zakupiony Towar:

      1.  Przelew elektroniczny

Zamawiający reguluje należną kwotę przelewem elektronicznym na podstawie wystawionego przez Carboline Polska Sp. z o.o.  zamówienia klienta poprzez serwis Przelewy24.pl* (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów). Aktualna lista obsługiwanych banków widoczna jest podczas składania zamówienia oraz na stronie płatności). Weryfikacja przelewu elektronicznego zwyczajowo następuje w ciągu kilku godzin (w zdecydowanej większości przypadków tego samego dnia roboczego, maksymalnie do końca następnego dnia roboczego).

*obsługę płatności elektronicznych zapewnia firma Przelewy24, która występuje jako odbiorca przelewu/płatności (np. na miesięcznym wyciągu bankowym lub zestawieniu transakcji).

      2.  Tradycyjny przelew bankowy

Możliwa jest płatność zwykłym przelewem poprzez samodzielne złożenie dyspozycji w swoim banku. Aby dokonać takiej płatności należy w koszyku wybrać odpowiednią opcję "Przedpłata na konto") oraz dokonać wpłaty na konto: 13 1090 1841 0000 0001 0886 5942

Weryfikacja przelewu tradycyjnego następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

      3.  Gotówka przy odbiorze

Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) lub w punkcie odbioru zamówień w siedzibie Carboline Polska Sp. z o.o.

4.2. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

4.3. W celu realizacji płatności przez Klienta, Carboline Polska Sp. z o.o. udostępnia Klientom formularz zamówienia. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Przelewy24.pl za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl.

4.4. Klient, po zatwierdzeniu formularza zamówienia i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

  1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

  2. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24.pl będącego bankiem,

  3. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu Przelewy24.pl.

4.5. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Przelewy24.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Przelewy24.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

4.6. Carboline Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności za wybrane Towary poprzez wyłączenie niektórych ze wskazanych powyżej sposobów płatności. Aktualnie dostępne formy płatności widoczne są w formularzu zamówienia.

4.7. Koszty przelewu, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe i inne ponosi wyłącznie klient (dot. również przelewów dokonanych z zagranicy). W przypadku otrzymania przez Carboline Polska Sp. z o.o., płatności za zamówienie w kwocie niższej niż ustalona w potwierdzeniu zamówienia, Carboline Polska Sp. z o.o. wstrzyma realizację zamówienia do momentu otrzymania brakującej kwoty.

5. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

5.1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy, który określa firma kurierska; najczęściej przesyłka dostarczana jest następnego dnia roboczego następującego po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Carboline Polska Sp. z o.o. (termin ten nie powinien być jednak dłuższy niż pięć dni).

5.2. Towar zostanie przesłany w sposób i na adres wskazany przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub ostatecznie podczas potwierdzania złożonego Zamówienia przez pracownika Carboline Polska Sp. z o.o.. W celu prawidłowej realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych oraz numeru telefonu, pod którym będzie dostępny w celu ewentualnego uzgodnienia terminu dostawy pomiędzy Klientem a kurierem. W przypadku nie podania nr. telefonu lub podania nieprawidłowych danych, koszty ponownej wysyłki w pełnej wysokości ponosi klient (ponowna wysyłka możliwa po uprzednim uregulowaniu tych kosztów). O ich wysokości (zgodne z cennikiem kuriera) poinformuje Klienta pracownik Carboline Polska Sp. z o.o..

5.3. Zamówiony produkt dostarczany jest przez firmy kurierskie. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Dostawa  na stronie https://www.carbolinepolska.pl/sklep-dostawa a ostatecznie wybrane przez Klienta w Koszyku. Koszty dostawy zależą od wartości Zamówienia, wybranego sposobu płatności oraz sposobu odbioru Towarów. Informacja o kosztach dostawy wyświetlana jest podczas składania Zamówienia w koszyku. Koszty te obowiązują wyłącznie w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski. Aktualne koszty dostawy widoczne są w Koszyku podczas składania Zamówienia. Warunki dla wysyłek zagranicznych uzgadniane są indywidualnie.

5.4. W chwili odbioru przesyłki, Klient w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych (np. zerwanie taśmy, uszkodzenie opakowania zewnętrznego). W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, Klient uprawniony jest do nieodbierania przesyłki, a jeśli zdecyduje się ją odebrać, zobowiązany jest w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki i sporządzenia protokołu uszkodzeń.

5.5. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony podpisem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

5.6. Carboline Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

6. GWARANCJE, REKLAMACJE, ZWROTY TOWARU, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz.827), Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.1. Gwarancja i reklamacje

6.1.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach produktu sklepu internetowego

6.1.2. Wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt SPRZEDAWCY. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

6.1.3. SPRZEDAWCA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

6.1.4. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można złożyć w formie elektronicznej za pomocą email farby@carbolinepolska.pl lub w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY. Koszty bezpośredniego dostarczenia towaru ponosi klient.

6.1.5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

6.1.6. SPRZEDAWCA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SPRZEDAWCA nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SPRZEDAWCA.

6.2. Odstąpienie od umowy

6.2.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego kosztów do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w chwili składania zamówienia.

6.2.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

6.2.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

6.2.4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

6.2.5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6.2.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.2.7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez KLIENTA drogą elektroniczną (wysyłając zeskanowane oświadczenie na adres e-mail: farby@carbolinepolska.pl), lub pocztą na adres: Carboline Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29 83-021 Wiślina z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.2.8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6.2.9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.1.). SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.2.10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

6.2.11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

6.2.12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany przez KLIENTA Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Carboline Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29 83-021 Wiślina. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz ze zwrotem wszelkich innych dostarczonych Klientowi świadczeń i towarów gratisowych, a których warunkiem otrzymania był zakup Towaru.

6.2.13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU. KLIENT nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. W przypadku użycia PRODUKTU w sposób przekraczający stwierdzenie jego cech, charakteru i funkcjonowania (np. zabrudzenia produktu, widocznych śladów montażu lub jego eksploatacji, itp., brak oryginalnego opakowania, wyposażenia, akcesoriów lub dokumentacji), SPRZEDAWCA ma prawo obciążyć KLIENTA dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru (pogorszeniem stanu zwracanej rzeczy).

6.2.14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

7. DANE OSOBOWE

 

7.1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Carboline Polska Sp. z o.o..

7.2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

7.3. Carboline Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia (w tym wysyłania korespondencji dotyczącej realizacji Zamówienia). Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe Klienta są udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, tylko w celu realizacji Zamówienia.

7.4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

7.5. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie https://www.carbolinepolska.pl/sklep-polityka-prywatnosci

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

8.1. Carboline Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (przegląd, wymiana i awaria sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

8.2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej https://www.carbolinepolska.pl/sklep-regulamin oraz dostarczany drogą elektroniczną nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie.

8.3. Carboline Polska Sp. z o.o. ma prawo dokonywać zmian w treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, a zmiany wchodzą w życie 30 dni po dacie opublikowania nowego Regulaminu w sposób wskazany w ust. 8.2. W przypadku Klientów posiadających swoje konta będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia (data opublikowanie regulaminu) o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy dokonuje się poprzez zamknięcie konta klienta.

Załącznik: „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”

Image by Julian Hochgesang

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami. 

 

+48 58 342 23 85  |  farby@carbolinepolska.pl

carboline logo bg.png

Carboline Polska Sp. z o.o. to producent wyrobów ogniochronnych działający na rynku już od ponad 20 lat! Wieloletnie doświadczenie, zdobyta wiedza oraz olbrzymie zaangażowanie sprawiły, że obecnie posiadamy szeroką ofertę produktów umożliwiających kompleksowe, przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów budowlanych. Wyroby sygnowane naszym logo to gwarancja najwyższej, światowej jakości. Sięgamy po innowacyjne rozwiązania oraz nowoczesne technologie. Dokładamy wszelkich starań, by nasze wyroby spełniały wszelkie wymagania oraz niezawodnie Państwu służyły, zapewniając większą ochronę w razie ewentualnych pożarów.

PŁATNOŚCI

Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail z fakturą

DOSTAWA

Zamówienia są wysyłane w ten sam lub następny dzień roboczy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carboline Polska Sp. z o.o.

REGULAMIN

Informacje o właścicielu sklepu internetowego, o towarach, cenach

ZWROTY

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w wybrany sposób

bottom of page